Start from here

Our Story

Gallery

Noise

Get in touch

Logo Støjakustik.dk - gå til forsiden

Støjreduktion - løsninger

  •  

Hvad er støj?

Støj er mange ting. Der tales om pludselig opstået støj, om et konstant højt støjniveau og om akustikproblemer. Fælles for alle generne er, at hørelsen belastes, og i værste tilfælde risikeres varig hørenedsættelse. Hørenedsættelse kan ske ved en vedvarende støjbelastning på over 80dB eller ved en kraftig støjimpuls som f.eks. en eksplosion eller lignende. Iflg. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 63 af 6. februar 2006 må ingen person udsættes for vedvarende støjbelastning over 80 dB(A).

 

 

Støjdæmpningsgaranti

Vi tilbyder en støjdæmpningsgaranti på alle vores løsninger. Det betyder, at den aftalte støjdæmpning garanteres. Viser de efterfølgende støjmålinger, at effekten ikke er opnået, sørger vi for, at de yderligere foranstaltninger, der skal etableres bliver etableret, så garantien kan opfyldes.

Støjdæmpning af maskiner

Det er vigtigt, at kontrollere støjniveauet ved køb af nye maskiner. Det er ofte langt nemmere at opnå en optimal løsning på støjproblematikkerne ved at være opmærksom på den støj maskinen genererer ved køb og opstilling herunder de forhold, der har indflydelse på støjudviklingen. Det er vigtigt at tænke i en støjsvag proces, dvs. at maskinen stoppes, hvis den ikke bruges. Støjakustik.dk kan tilbyde to løsninger til dæmpning af støj forårsaget af maskiner: En mobil støjvæg og en indkapsling af maskinen/kontoret.

 

Mobil støjvæg

En mobil støjvæg kan dæmpe støjniveauet væsentligt. For at opnå bedst mulig dæmpning skal væggen placeres så tæt på støjkilden som mulig, alternativt så tæt på modtageren som mulig. Skærmen skal slutte tæt til gulvet, så unødig støj ikke trænger ud. Mobile støjvægge anvendes ofte ved støjkilder som vinkelslibere, pumper mv., der ikke genererer en konstant støj.

 

 

Indkapsling af maskiner og værkstedskontorer

Til meget støjende maskiner og til værkstedskontorer, som er placeret i produktionen anbefaler vi Støjakustik.dk sandwichpaneler. Panelerne er 60 cm brede og lagerføres i forskellige længder. Det er en professionel og fleksibel løsning, hvor maskinen eller kontoret indkapsles. Panelerne sættes nemt sammen i et han- og hunsystem og kan nedtages og genbruges til andre maskiner/formål, hvis behovet opstår.

Sandwichpanelerne kan bygges sammen med Støjakustik.dk’s system af aluiniumsvinduer og døre samt porte og sluser. Systemet konstrueres, så det er nemt at aftage fag i forhold til rengøring, og således at produktionen fortsætter uændret trods indkapslingen.

Væg og loftsakustiksystem

I lokaler med hårde overflader reflekterer lyden fra lofter, gulve og vægge. Det giver støj, en lang efterklangstid og forstyrrende ekkoer. Summen af alle reflekterende lyde giver et samlet støjniveau, der er højere end den enkelte lyd, og der er derfor behov for at absorbere lyden igennem en støjdæmpning.

 

Det betyder, at:

Støjniveauet sænkes

Efterklangstiden sænkes

Individuelle reflekser sænkes

 

 

Løsninger til støjreduktion

Støjakustik.dk har sammensat et professionelt system til løsning af støjproblemer i både industri- og servicefag. Støjproblemer skal nemlig tages alvorligt. Både stress og varige høreskader kan være resultatet af vedvarende støjproblemer. Det giver et dårligt arbejdsmiljø, som kan være langt dyrere i den sidste ende.

Inden Støjakustik.dk yder rådgivning omkring løsning af støjproblemer, skal der foretages en støjmåling. Støjmålingen foretages af et eksternt firma. Efter projektering, konstruktion og montage foretages en kontrolmåling, og Støjakustik.dk giver garanti på resultatet.

Fordelene er, at vores kunder har en stabil og fast montør, som kender virksomheden godt, og som ved nøjagtigt hvilke specielle forhold, der gør sig gældende. Der behøver altså ikke at medgå fordyrende tid til at blive sat ind i opgaven. Montørerne har committet sig ligeså meget som Støjakustik.dk til kunden. Det giver et smidigt og langvarigt samarbejde samt en unik og personlig service.

 

 

 

Støjakustik.dk leverer akustikløsninger til både industri, institutioner og private hjem og er landsdækkende.

Kontakt os og hør nærmere: +45 53 74 80 02

STØJ AKUSTIK

Støjproblemer - vi tager ansvar for hele processen

Service & Støjdæmpning ApS

Holmhuse 2

DK-7860 Spøttrup

+45 53 74 80 02

Lydteknisk godkendte

støjpaneler

 

© 2015 www.michaeldomino.dk